Leven!

Zo onooglijk als een nieuwe loot aan deze gevelde boom ontspruit, zo ongemerkt lijkt deze Pasen voorbij te glijden. En toch is het nieuwe leven begonnen. Op een boomstronk, die misschien door velen is afgeschreven als waardeloos, hopeloos, ontspringt het leven. Pasen is het feest van het Leven, met een hoofdletter. Leven na de doodse winter. Leven dat voortkomt uit de dood. In een teleurstellend leven kan zo’n groen sprietje de enige strohalm zijn van hoop op een betere toekomst. Het begin is er…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *