Look up!

Bij gebrek aan hoge bergen om naar op te zien, kijk ik maar omhoog naar de boomtoppen en zucht “Waar komt mijn hulp vandaan?” En dan psalm 121 lezen.

English version: As we don’t have mountains around here to lift up my eyes to, I look up to the treetops and sigh: “Where does my help come from?” And then read psalm 121.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *