Storm

Deze storm kan bergen verzetten

dijken van water verplaatsen zich

buigen voor de kust en

bijten in het zand

Groengrijze golven storten zich op het strand

onder donderend gedreun worden

brekers verzwolgen

het zand van de duinen afgetroggeld

Dit samenspel van zee en Zuidwester is

adembenemend, de wind boetseert

prachtige sculpturen in de

aangevreten duinen, hoe zoiets destructiefs

toch zo mooi kan zijn.