Gebed

Op deze biddag, een mooi gebed uit de Engelse Psalter:

Laten we Jezus Christus prijzen, het brood des levens en levende water. In eerbied bidden wij: U alleen bent Heilig!

Jezus, door Uw bidden en vasten – leer ons om onszelf te ontdoen van alles dat ons blind maakt voor Uw Heilige Geest.

Door Uw trouw aan het Woord van God – help ons om Uw evangelie levend en zinvol te laten zijn in onze maatschappij.

U kende de last van verzoeking – maak ons sterk in het weerstaan van verleiding en kwaad.

U bent één met God in heerlijkheid – help ons om U te dienen en te volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *